Đền thờ Trạng Quỳnh

Biển Hải Tiến có một ví trí hết sức thuận lợi, gần kề rất nhiều các di sản, di tích lịch sử nổi tiếng của Thanh Hóa.