Đặt Tour

Chương trình Team building biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương (3 ngày 2 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,510,000

Hà Nội - Biển Hải Tiến - Khách sạn Ánh Phương (3 ngày 2 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,510,000

Hà Nội - Biển Hải Tiến – Gala Dinner – Khách sạn Ánh Phương 3* (3 ngày 2 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,510,000Tour biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương 2 ngày 1 đêm

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 980,000

Tour biển Hải Tiến – Team Building – Khách sạn Ánh Phương (2 ngày 1 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 980,000