Tổ chức Teambuilding tại biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương - Vietour

   Khách sạn Ánh Phương

   Team Building

   Nửa buổi, Cả ngày

Từ 50,000


Tour biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương 2 ngày 1 đêm

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 980,000

Tour biển Hải Tiến – Team Building – Khách sạn Ánh Phương (2 ngày 1 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 980,000


Tour du lịch biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương – Gala Dinner (2 ngày 1 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 980,000

Tour du lịch Chùa Bái Đính - Khách sạn Ánh Phương 2 ngày 1 đêm

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,080,000