Biệt thự Ánh Phương

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 680,000

Chương trình Gala Dinner – Biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương

   Khách sạn Ánh Phương

   Gala Dinner

   Buổi tối

Từ 160,000


Chương trình Team building biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương (3 ngày 2 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,510,000

Hà Nội - Biển Hải Tiến - Khách sạn Ánh Phương (3 ngày 2 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,510,000


Hà Nội - Biển Hải Tiến – Gala Dinner – Khách sạn Ánh Phương 3* (3 ngày 2 đêm)

   Khách sạn Ánh Phương

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,510,000

Khách sạn Ánh Phương 1 - Phòng Executive Hướng biển

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 880,000


Khách sạn Ánh Phương 1 - Phòng Executive Hướng vườn

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 750,000

Khách sạn Ánh Phương 1 - Phòng VIP

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 1,650,000